- MEGA Blood Donation camp at Shirdi More than 900 people donate Blood…

- MEGA Blood Donation camp at Shirdi More than 900 people donate Blood…

शिरडी - श्री साईबाबा   संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था ,  शिर्डीच्‍ या वतीने श्री साईबाबा समाधी शताब्‍दी सोहळ्यानिमित्‍ताने शिर्डी येथील साई...
Read More